1. KULLANIM KOŞULLARI
1.1. Bu web sitesini (Kısaca "Banyodecor.com" olarak anılacaktır) busiteyi kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu Site\'desunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde Site\'ye erişimsağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmişsayılmaktadır.

1.2.  Site\'nin yasal sahibi Banyodecor.com olup,Site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Banyodecor.com\'a aittir. 

1.3. İşbu kullanım koşullarını Banyodecor.com gerektiği zamandeğiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak Site\'de yayınlanacak veaynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

1.4. Site hizmetlerinden yararlananve Site \'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi Banyodecor.com tarafındanişbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmişsayılmaktadır.

1.5. Banyodecor.com bu Site \'de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediğizaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2.TANIMLAR
2.1. SİTE:  Banyodecor.com  tarafından belirlenençerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi(on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

2.2. ÜYE:  Banyodecor.com’ denürün /mal/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelikformunu eksiksiz doldurarak, Banyodecor.com \'a üyelikleri onaylanarak Banyodecor.com\'a üyeliğikabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "Üye"olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileriile Site \'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. Üyeolmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi KomanditŞirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limitet Şirketler,Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18yaşından gün almış yasal yetkilisinin Site \'deki ilgili üyelik formunu eksiksizdoldurarak Üye olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "üyeadı" üyeye özeldir ve aynı " Üye adı" iki farklı Üye \'yeverilmez.

2.3. KULLANICI: Banyodecor.com, web sitesini alışverişyaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

2.4. ONAYLAMA İŞLEMİ: Üyetarafından, üyelik formunda belirtilen cep telefonu numarasından Banyodecor.com \'a SMS kısa mesajgöndermesi ile Banyodecor.com’unKullanıcı \'in üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılmasıgereken işlemdir.

2.5. LİNK: Site üzerinden bir başkaweb sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Site \'ye,dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır. 

2.6. İÇERİK: Site \'de ve/veyaherhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlübilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitselimgelerdir.

2.7. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARIVE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: Site vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özelnitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Banyodecor.com  arasındaelektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

2.8. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği,adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Site\' in hangi bölümleriniziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

 

3.HİZMETLERİN KAPSAMI
3.1. Banyodecor.com’un, Site üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukukumevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

3.2. Banyodecor.com’ un,Site üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Banyodecor.com’a ait www.Banyodecor.com adresinde satışasunulan ürünlerin; Üye tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stokdurumunun müsait olması halinde? Yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malınteslim edilmesi? Borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen süredemalın müşteriye kargo firması tarafından Banyodecor.com adınaayıpsız olarak teslimidir.

3.3. Banyodecor.com,Site üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğinibelirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağıdeğişiklikleri Site\' de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

3.4. SİTE bünyesinde sunulacakhizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Banyodecor.com tarafındanbelirlenecek ve Site\'  in ilgili bölümünün içeriğinde belirtileceközellikleri taşıması gereklidir. Banyodecor.com buözellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarakyapacağı değişiklikleri SİTE\'  de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuşaddedilir.

4.GENEL HÜKÜMLER
4.1. Site üzerinden, Banyodecor.com’ un kendi kontrolündeolmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka webSitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler kullanıcılarave Üyelere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir websitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen websitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garantiniteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen websiteleri ve içerikleri hakkında Banyodecor.com’unherhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecekzararlar, kullanıcıların Üye’lerin kendi sorumluluğundadır. Banyodecor.com bu tür link verilenweb sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Banyodecor.com \'un uygun görmeyeceğilinklere erişimi her zaman kesebilir.

4.2. Banyodecor.com,Site\'de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontroletmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, Site üzerindeki bilgiler fiilideğişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal vebilgiler Site\' ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginingüncel durumu ile Site\' de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE?de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı,pazarlana bilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Banyodecor.com \'unSite \'de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsızdiğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi birsarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

4.3.Kullanıcı ve üye sitede ki ( download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, formlardan,Truva atlarından, dialar programlarından spam, veya bunlar gibi diğer her türlükötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamışolabileceğini ve bu hususlarda Site\' in garanti vermediğini kabul etmektedir.Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerinönlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp veriningeri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak,bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen Kullanıcı \'in Üye \'insorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerinsebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcı veÜye? nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Banyodecor.com sorumlu değildir.
Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veyakayıplarından dolayı Kullanıcı \'in ve Üye \'in veya üçüncü kişilerinuğrayabileceği hiçbir zarardan Banyodecor.com sorumludeğildir.

4.4. Banyodecor.com,işbu Site ve Site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanyavs. bilgiler ve Site \'i kullanma koşulları ile SİTE \'de sunulan bilgileriönceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Site \'i ve içeriğini yenidendüzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar.Değişiklikler, Site \'de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. Site \'in kullanımıya da Site \'ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullarlink verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi haftalıkbülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder.
Banyodecor.com, sözleşmenin ihlali,haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması,hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi,bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarakkayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumundaherhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.5. Site dâhilinde üçüncü kişilertarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Banyodecor.com’un, işbirliği içindebulunduğu kurumların, Banyodecor.com çalışanlarınınve yöneticilerinin, Banyodecor.com yetkilisatıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafındansağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerindoğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştirenüçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Banyodecor.com,üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içerikleringüvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.6. Site\' i kullananlar, yalnızcahukuka uygun ve şahsi amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler.Kullanıcıların ve Üyelerin Site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukukive cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her Kullanıcı ve her Üye,Banyodecor.com ve/veya başka bir üçüncükişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyettebulunmayacağını taahhüt eder kullanıcı ve üyelerin Site üzerindeki faaliyetlerinedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardandolayı Banyodecor.com’un doğrudanve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.7. İşbu Site\' in sahibi Banyodecor.com‘dur. Bu Site \'de bulunanbilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaîve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelikprogramlarla, sayfa düzeni ve Site \'in sunumu Banyodecor.com inya da Banyodecor.com‘un izin velisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu Site \'deki bilgilerin ya daSite sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, yazılım-Cide\' lasınhtml kodu ve diğer kodlar vs. ile Site içeriğinde bulunan ürünlerin,tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesaik imgelerin, videokliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamenkopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medyakullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Kullanıcı veÜye, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım veiçeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini,gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Banyodecor.com iledoğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhütetmektedir. KULLANICI ve ÜYE, Banyodecor.com hizmetlerini, Banyodecor.com bilgilerini ve Banyodecor.com’un telif haklarına tâbiçalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veyabaşkasının Banyodecor.com’
un hizmetlerineerişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadakibilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması,çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Banyodecor.com’un yazılı izni ile mümkündür.

4.8. Banyodecor.com, Siteüzerinden Kullanıcılar ve Üyeler tarafından kendisine iletilen bilgileri"Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları"hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanıüzerinde tasnif edip muhafaza edebilir Banyodecor.com aynızamanda; KULLANICI ve ÜYE\' nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi,telefon numarası, IP adresi, SİTE\' in hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domaintipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistikideğerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunmagibi amaçlarla kullanabilir.

Kullanıcılara ve Üyelere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınanmercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzelüçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak Banyodecor.com için veya onun adınadavranan üçüncü taraflara veya Banyodecor.com’unişi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyiişlemek ya da kullanıcıların ve Üyelerinin önerdiği amaçlara uygun olarak dahaiyi hizmet verebilmek üzere verilir.

4.9. İşbu Site kullanım koşullarısayesinde  Banyodecor.com tarafındanaçıkça yetki verilmediği hallerde;Banyodecor.com hizmetleri, Banyodecor.com bilgileri, Banyodecor.com telif haklarına tâbiçalışmaları, Banyodecor.com ticarimarkaları, Banyodecor.com ticarigörünümü veya bu Site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yöneliktüm haklarını saklı tutmaktadır. 

5.SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
Banyodecor.com, Site’ye erişilmesi,Site\' in ya da Site\' deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs.kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkacasebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Banyodecor.com, sözleşmenin ihlali, haksızfiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata,ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu Site\' ye ya dalink verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE? nin kullanılması ile Banyodecor.com’un, kullanım/ziyaretsonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar dadâhil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabuledilmektedir.

6.DEVİR
Banyodecor.com, bu sözleşmeyibildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. AncakKULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafadevredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

7.MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Banyodecor.com işbu\'\'Web Sitesi Kullanım Koşullarını\'\' geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayıyükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Banyodecor.com açısından,gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Banyodecor.com\'un herhangi bir tazminatyükümlülüğü doğmayacaktır. 

8.UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ve "Web Sitesi KullanımSözleşmesinden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukukuna tabidir ve İzmirMahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Banyodecor.com’un,Kullanıcı ve Üyelerinin in bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

9.YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL
İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi Banyodecor.com tarafından Siteiçeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar ve üyeler işbusözleşme hükümlerini Site\' i kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Banyodecor.com, dilediği zaman işbusözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası vedeğişiklik tarihi belirtilerek Site üzerinden yayınlanır ve aynı tarihteyürürlüğe girer.